Forside - Mægling og Virksomheds adfærd

Spring navigation over
Indhold start

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd er det danske nationale kontaktpunkt (NCP) for OECD’s retningslinjer. Institutionen behandler sager om, hvorvidt danske virksomheder, offentlige myndigheder og civilsamfundsorganisationer handler i overensstemmelse med de principper, som er indeholdt i retningslinjerne. Institutionen har også til opgave at øge kendskabet til, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd er.

Læs mere om institutionens arbejde og rolle

Behandling af sager

Når institutionen modtager en klage, vil behandlingen af den følge en række trin. Først vurderes det, om der er grundlag for at afvise klagen. Dernæst opfordres parterne til at løse sagen gennem dialog. Hvis ikke det er muligt behandles klagen af institutionen.

Læs mere om proces og sagsbehandling

Hvis der klages over din virksomhed

Sagsbehandlingen giver virksomheder og den, der klager, mulighed for at løse sager selv. Løses sagen af parterne, behøver institutionen ikke at blive involveret.

Sådan klager du

En klage skal opfylde en række krav, før den behandles. Den skal vedrøre retningslinjerne og kunne dokumenteres. Kravene bør kendes, både af den part, der klager, og den der klages over.