NCP Danmark

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Endelig udtalelse om Rockwool International A/S

Den 21. oktober 2019 modtog NCP Danmark en klage over Rockwool International A/S og selskabets amerikanske datterselskab Rockwool North America Inc.

Klagen omhandler Rockwools opførelse af en mineraluldsfabrik i Jefferson County, West Virginia, USA.

Den endelige udtalelse er nu offentlig.

Læs den endelige udtalelse om Rockwool

OECD's retningslinjer

Få svar på, hvor den enkelte virksomheds ansvar begynder og slutter i en global virkelighed

Vejledning

5 typiske spørgsmål om ansvarlig virksomhedsadfærd

OECD’s Retningslinjer er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd fra regeringer i OECD til virksomheder. Retningslinjerne kan ses som et sæt globale spilleregler, der hjælper med at afstemme forventninger til ansvarlig virksomhedsadfærd samt angiver hvilke processer virksomheder bør have på plads for at kunne leve op til OECD’s retningslinjer.

49 lande har tiltrådt OECD’s Retningslinjer, og har dermed forpligtet sig til at oprette et nationalt kontaktpunkt. NCP Danmark er det danske kontaktpunkt til OECD’s Retningslinjer.

Det er gratis at indsende en klage til NCP Danmark.

Nej, du kan ikke være anonym ved indgivelse af en klage.

Behandlingstiden af din klage varierer alt efter på hvilket trin i klageprocessen klagen afsluttes.

Institutionens medlemmer

Det er Erhvervsministeren, der har udpeget medlemmerne af NCP Danmark. Se, hvem medlemmerne er.

Medlemmer