Spring navigation over
Indhold start

Afviste sager

Afviste sager efter den indledende vurdering

Nedenstående sager har mæglings- og klageinstitutionen afvist efter den indledende vurdering. Nedenstående datoer markerer, hvornår MKI har truffet afgørelse og sagen er afvist.