Spring navigation over
Indhold start

Behandling af klager

Der kan klages over private og offentlige virksomheder, organisationer og myndigheder. En klage vil følge en række trin fra indledende vurdering til mægling eller undersøgelse og institutionens udtalelse. Sagsbehandlingen skal så vidt muligt følge den vejledende tidsramme.

Hvis der klages over dig

Som virksomhed, myndighed eller organisation er det vigtigt at kende til tidsrammens fremgangsmåde og muligheder for konfliktløsning. F.eks. er det muligt for parterne at løse konflikten selv uden at institutionen involveres.

Sådan klager du

Alle kan klage. Klagen skal dog omhandle en overtrædelse af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og klagen skal være dokumenteret. Hændelsen må ikke være mere end fem år gammel. Det er Mæglings- og Klageinstitutionen, der afgør om klagen falder inden for OECD’s retningslinjer.

Som indsender af en klage bør man være opmærksom på, hvilke krav der stilles til klagen. Institutionen behandler kun klager, som opfylder kravene. Det er også vigtigt, at både klager og den der klages over, kender til sagsbehandlingsprocessen og den vejledende tidsramme.

En klage skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem der klager
  • Hvad der er sket
  • Hvorvidt der klages på andres vegne
  • Kontaktoplysninger
  • Dokumentation for klagen

Hvis du vil vide mere om sagsbehandlingen i mæglings- og klageinstitutionen, kan du læse mere her i vejledningen.

Du kan indsende din klage her på hjemmesiden. Du kan også sende en mail til os.