Spring navigation over
Indhold start

Kom godt i gang med nødvendig omhu i leverandørkæden

CSR Kompasset er et gratis online-værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at udvise nødvendig omhu i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. CSR Kompasset har eksisteret siden 2005 og er oprindeligt udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervsministeriet, DI og Institut for Menneskerettigheder.

CSR Kompasset er i 2013 opdateret på foranledning af Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, så det nu tager højde for de nyeste internationale retningslinjer for samfundsansvar – blandt andet FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

På CSR Kompasset kan virksomhederne blive klogere på hvilke forventninger til CSR de skal følge i deres egen virksomhed, og hvilke krav de bør stille til deres underleverandører. CSR Kompasset indeholder konkrete værktøjer til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring i praksis.

Man kan for eksempel downloade en code of conduct, som beskriver de krav virksomheden stiller til deres leverandørers CSR-indsats, og som dermed er udgangspunktet for ansvarlig leverandørstyring.

Når virksomheden har kommunikeret deres Code of Conduct til alle leverandører, bør de udvælge hvilke underleverandører, som de ønsker at gå i tættere dialog med om CSR. Til det kan leverandørerne bruge et selvevalueringsskema, som der også findes en skabelon til på CSR Kompasset.

Selvevalueringsskemaet giver leverandørerne mulighed for at reagere på de krav, der er blevet stillet til dem i Code of Conduct’en.

Næste trin i evalueringen er at følge op på de selvevalueringsskemaer, som leverandørerne returnerer. For nogle leverandører kan opfølgningen klares over telefon eller mail. Ved andre leverandører kan det være nødvendigt med et besøg.

På CSR Kompasset kan virksomhederne downloade en tjekliste til brug ved leverandørbesøg. En tjekliste vil støtte virksomhederne i at have en fokuseret dialog i den sparsomme tid, de har hos leverandøren.

CSR Kompasset kan både bruges af virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der gerne vil stille krav om samfundsansvar til sine leverandører, men kan også benyttes af virksomheder, der bliver mødt af krav fra de virksomheder, de selv leverer til.

Værktøjet indeholder derudover gode råd, cases og nyttige links m.v., som er målrettet små og mellemstore virksomheder, men større virksomheder og organisationer kan også finde inspiration til arbejdet.

CSR Kompasset giver virksomhederne overblik over forventninger og muligheder i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.