Spring navigation over
Indhold start

Det danske OECD kontaktpunkt

OECD’s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd forpligter de lande, der har tilsluttet sig at oprette såkaldte nationale kontaktpunkter – national contact points (NCP's).

49 lande har tiltrådt OECD-retningslinjerne, og har dermed forpligtet sig til at oprette et nationalt kontaktpunkt. Vi er det danske OECD kontaktpunkt.

Mæglings- og klageinstitutionen, er nedsat ved dansk lov vedaget af Folketinget i juni 2012 (lov nr. 546 af 18. juni 2012).

Se de andres landes nationale kontaktpunkter.