Spring navigation over
Indhold start

Dokumentation

Når Mæglings- og klageinstitutionen (NCP Danmark) modtager en klage bliver det vurderet, om der foreligger rimelig dokumentation.

Rimelig dokumentation kan fx være en beskrivelse af hændelsesforløbet suppleret af korrespondance mellem klager og indklagede, faglige undersøgelser, billeder, originaldokumenter, videodokumentation og lignende. En henvisning til fx en dokumentarfilm er som udgangspunkt ikke tilstrækkelig dokumentation.

Institutionen vurderer, om der er en forbindelse (relation) mellem de forhold der klages over og virksomhedens aktiviteter.

Hvis klagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at det kan vurderes, om den rimelige dokumentation foreligger, kan institutionen bede klager om yderligere oplysninger og/eller dokumentation. Såfremt klager ikke fremsender dette, kan sekretariatet efter drøftelse med institutionen eller formanden afvise klagen.

Hvis man som klager er i tvivl om man har tilstrækkelig dokumentation eller om hvad der kan udgøre dokumentation, er man velkommen til at kontakte Mæglings- og klageinstitutionen (post@virksomhedsadfaerd.dk).