Endelig udtalelse om Rockwool-klage

Dato: 3. juni 2021

NCP Danmarks endelige udtalelse i klagen over Rockwool International A/S er nu offentlig.

Den 21. oktober 2019 modtog NCP Danmark en klage over Rockwool International A/S og selskabets amerikanske datterselskab Rockwool North America Inc. Klagen blev indsendt af den amerikanske nonprofitorganisation West Virginians for Sustainable Development sammen med en række medklagere, og omhandler Rockwools opførelse af en mineraluldsfabrik i Jefferson County, West Virginia, USA.

NCP Danmark tager i den endelige udtalelse stilling til, om Rockwool har efterlevet OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og udført risikobaseret due diligence i forbindelse med planlægningen og anlæggelsen af fabrikken i West Virginia.

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) er det danske nationale kontaktpunkt for OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. NCP Danmark er nedsat ved dansk lov, som en politisk uafhængig institution med mandat til at behandle klager over danske virksomheder, myndigheder og organisationers mulige overtrædelser af OECD’s Retningslinjer. NCP Danmark kan i klagesager fastslå hvorvidt en virksomhed, myndighed eller organisation har overtrådt OECD’s Retningslinjer samt give anbefalinger til den indklagede part. NCP Danmark kan ikke pålægge sanktioner eller fastsætte kompensation til berørte parter. 

NCP Danmark har også til opgave at udbrede kendskabet til OECD’s Retningslinjer.