Spring navigation over
Indhold start

Har du brug for en bisidder

Mæglings- og klageinstitutionen (NCP Danmark) har på baggrund af en konkret vurdering mulighed for, at afholde udgiften til en bisidder.

Bisidderen udpeges, hvis den ene part ikke på tilstrækkelig vis kan varetage sine egne interesser. Formålet er at sikre, at begge parters interesser varetages. Både klager og indklagede kan søge om, at få tildelt en bisidder.

Tildelingen af bisiddere foretages efter en konkret vurdering af hver enkelt sag. Mæglings- og klageinstitutionen udvælger og betaler efter en fast takst den pågældende bisidder. Bisidderen kan være advokat, men det er ikke et krav.

Mæglings- og klageinstitutionen har ikke mulighed for at yde økonomisk bistand i øvrigt.

En part har derudover lov til at medbringe en bisidder uden godkendelse af Mæglings- og klageinstitutionen, hvis parten selv dækker udgifterne i forbindelse hermed.