Spring navigation over
Indhold start

Hvem sidder i institutionen?

Mæglings- og klageinstitutionen består af fem medlemmer:
Foto: Linda Nielsen

Formand: Linda Nielsen, Professor., dr. jur. Københavns Universitet.

Sagkyndigt medlem: Thomas Trier Hansen, Jurist med speciale i bl.a. menneskerettigheder og CSR

Foto: Kim Hagegren

Kim Haggren, underdirektør i DI. Indstillet af DI.

Foto: Karin Bugeman

Karin Buhmann, Professor, dr.scient.adm. & PhD, Copenhagen Business School (CBS), indstillet af 92-gruppen

Peter Waldorff

Peter Waldorff, International konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Institutionen kan desuden efter behov benytte sig af særlige sagkyndige.