Spring navigation over
Indhold start

Hvis der klages over dig

Der kan klages over private og offentlige virksomheder, organisationer og myndigheder for overtrædelse af OECD’s retningslinjer. Herunder følger relevant information i tilfælde af en klage.

Sagsbehandling

Idet Mæglings- og klageinstitutionens (NCP Danmark) behandling af en klage tager udgangspunkt i OECD’s retningslinjer er det vigtigt at kende til retningslinjerne, som man kan læse mere om under OECD-retningslinjer. I tilfælde af konkrete klager er det vigtigt at kende til sagsbehandlingsprocessen og de muligheder den giver for at løse sager. Processen er beskrevet her Det er også vigtigt at kende de krav, der er for konkrete klager, hvilket du kan læse om under sådan klager du.

Hvis der er indkommet en klage over din virksomhed, vil virksomheden blive orienteret om klagen, når Mæglings- og klageinstitutionen enten accepterer klagen til videre behandling eller afviser klagen. I begge tilfælde har din virksomhed mulighed for at søge om aktindsigt i klagen efter forvaltningslovens regler.

Du skal også være opmærksom på, at det er Mæglings- og klageinstitutionen, der vurderer, om en klagesag kan afsluttes på det af parterne aftalte grundlag. Det betyder, at hvis du sammen med klager er kommet frem til en løsning er sagens først afsluttet, når Mæglings- og klageinstitutionen har godkendt jeres løsning.

En aftale mellem klager og indklagede forhindrer ikke, at mæglings- og klageinstitutionen kan tage en sag op af egen drift, der omhandler de forhold, der er blevet klaget over.

Særligt om dialog, mægling og konfliktløsning

Mæglings- og klageinstitutionen arbejder for at skabe en ramme for mægling, dialog og konfliktløsning. Hvis en klage indledningsvis godkendes til viderebehandling, vil institutionen som det første kontakte parterne, og opfordre dem til at løse sagen selv. Hvis parterne ikke formår at løse sagen indbyrdes, vil institutionen overveje at tilbyde at mægle mellem parterne.

Noget af det vigtigste, man som part kan gøre, er derfor at forberede sig på en konstruktiv og målrettet dialog.

OECD har udarbejdet en manual om mægling. Manualen er udarbejdet til brug for nationale OECD-kontaktpunkter, der forestår mægling (Mæglings- og klageinstitutionen er også det danske OECD-kontaktpunkt). Manualen er dog relevant for alle parter, der indgår i mægling omkring overtrædelser af OECD-retningslinjerne. Den kan findes her NCP Mediation Manual.