NCP Danmark indleder undersøgelse af Rockwool International A/S

17. september 2020

Den 21. oktober 2019 modtog NCP Danmark en klage over Rockwool International A/S og selskabets amerikanske datterselskab ROXUL USA Inc.

Klagen over Rockwool International A/S og selskabets amerikanske datterselskab ROXUL USA Inc. (herefter ”Rockwool”) blev indsendt af den amerikanske nonprofitorganisation West Virginians for Sustainable Development sammen med en række medklagere, og omhandler Rockwools opførelse af en mineraluldsfabrik i Jefferson County, West Virginia, USA.

NCP Danmark er det danske OECD kontaktpunkt for ansvarlig virksomhedsadfærd, og er uafhængig af den danske stat og den danske regering.

NCP Danmark understreger, at der endnu ikke er taget stilling til, om der faktisk foreligger en overtrædelse af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder i sagen.

Efter en bilateral dialogfase mellem parterne foretog NCP Danmark en forundersøgelse af klagesagen der konkluderede, at det ikke kan udelukkes, at der er tale om en overtrædelse af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Parterne fik derfor tilbud om at medvirke i en formel mægling i sagen faciliteret af NCP Danmark. Da Rockwool International A/S ikke ønskede at medvirke til mægling, indleder NCP Danmark nu en egentlig undersøgelse af klagesagen, jf. § 7, stk. 4, nr. 2. i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Som led i den egentlige undersøgelse vil NCP Danmark primært fokusere på OECD’s retningslinjer, kapitel II om Generelle Politikker (herunder afsnit 14 om interessentinddragelse), kapitel IV om Menneskerettigheder og kapitel VI om Miljø.

Den egentlige undersøgelse forventes afsluttet i 1. kvartal 2021.

Læs mere om klageprocessen

Se flere Cases