Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed17.10.2016

Endelig udtalelse i sag om menneskerettighedskrænkelser i tekstilsektoren

Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI), der er det danske OECD kontaktpunkt, offentliggør i dag sin endelige udtalelse i en sag om efterlevelse af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Sagen drejer sig om, hvorvidt en dansk tekstilvirksomhed, PWT Group A/S, har efterlevet OECD’s retningslinjer og udvist nødvendig omhu (due diligence) i forhold til en underleverandør i Bangladesh, hvor virksomheden fik produceret tøj. Underleverandøren havde til huse i Rana Plaza-bygningen, som styrtede sammen i april 2013. Ved sammenstyrtningen omkom 1138 personer og flere end 2000 personer blev såret.

OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder er globale spilleregler for samfundsansvar og omfatter bl.a. menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Ifølge retningslinjerne skal virksomheder indarbejde processer for risikobaseret nødvendig omhu (due diligence) med henblik på at afhjælpe aktuelle og potentielle negative indvirkninger hos underleverandører.

I denne sag finder MKI, at PWT Group ikke arbejdede med nødvendig omhu i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer. PWT Group har ikke stillet de nødvendige krav til - og fulgt op på - at leverandøren respekterede de ansattes grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. PWT Group kan dog ikke gøres ansvarlig for Rana Plaza-bygningens sammenstyrtning.

MKI kommer i udtalelsen med en række anbefalinger til PWT Group med henblik på, at arbejdet med nødvendig omhu fremover kan leve op til OECD retningslinjernes krav. MKI vil følge op på udtalelsen efter 1 år.

Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Mads Øvlisen:

- ”Med denne udtalelse understreger MKI, at virksomheder skal leve op til principperne i OECD’s retningslinjer og stille krav til leverandører om at træffe passende foranstaltninger til at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne. Det omfatter i dag også en risikobaseret vurdering af bygningskonstruktioners sikkerhed.”

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd er en uafhængig institution, som består af en formand, et sagkyndigt medlem og 3 organisationsrepræsentanter udpeget af henholdsvis DI, LO og 92-gruppen (en sammenslutning af NGO’er). Mæglings- og klageinstitutionen behandler sager om danske virksomheders mulige negative indvirkning på menneske- og arbejdstagerrettigheder, mv. som beskrevet i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Det er også institutionens opgave at sikre, at virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder får kendskab til retningslinjerne, så de kan overholde internationalt anerkendte retningslinjer for samfundsansvar.

Læs udtalelsen her

Kontakt: MKI sekretariatet på post@virksomhedsadfaerd.dk eller Maria-Cecilie Bolvig Bay (35 29 18 22) eller Christina Skagen (35 29 14 10)