Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed20.04.2017

Ny vejledning for institutionelle investorer

Den 28. marts 2017 lancerede OECD en ny vejledning "Responsible Business Conduct for Institutional Investors",

Hensigten med vejledningen er bl.a. at tydeliggøre, hvilke forventninger der efter OECD's retningslinjer er til institutionelle investorer, og hvordan investorer ved at udvise due diligence (nødvendig omhu) i deres arbejde med investeringer, kan undgå at medvirke til overtrædelse af retningslinjerne, herunder menneskerettighedskrænkelser, krænkelser af arbejdstagerrettigheder mv. Vejledningen giver en praktisk tilgang til, hvordan investorer kan implementere due diligence som anbefalet i retningslinjerne. Derudover fremhæves nogle af de mest centrale forventninger, der efter retningslinjerne er til investorer, herunder at investorer bør bruge deres indflydelse fx ved gennem dialog at forsøge, at påvirke de virksomheder de har investeret i, såfremt virksomheden er medvirkende til en overtrædelse af retningslinjerne. Vejledningen fremhæver ligeledes, at også minoritetsaktionærer forventes at bidrage til, at der ikke sker overtrædelse af retningslinjerne.

Den nye vejledning henvender sig alene til institutionelle investorer.

Der kan læses mere om vejledningen her

Se vejledningen her