Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed06.09.2018

Ny udtalelse om Forsvarsministeriets due diligence ifm. indkøb

Endelig udtalelse i egen driftssag om due diligence i forbindelse med indkøb

Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI), der er det danske OECD kontaktpunkt, offentliggør i dag sin endelige udtalelse i en sag om efterlevelse af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

MKI er gennem dagspressen blevet opmærksom på, at der kan have været anvendt tvangsarbejdere fra Nordkorea ved byggeriet af det danske inspektionsskib Lauge Koch. Inspektionsskibet er bestilt af Forsvarsministeriet og bygget på det polske skibsværft, Crist S. A., hvor der kan have været anvendt tvangsarbejdere fra Nordkorea.

På den baggrund har MKI af egen drift foretaget en undersøgelse af Forsvarsministeriets processer for due diligence i forbindelse med indkøbet af inspektionsskibet Lauge Koch med henblik på at vurdere, om Forsvarsministeriets processer for due diligence er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. MKI har ikke undersøgt eller taget stilling til, hvorvidt der har været anvendt tvangsarbejdere fra Nordkorea ved byggeriet af inspektionsskibet.

OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder er globale spilleregler for samfundsansvar og omfatter bl.a. menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Ifølge retningslinjerne skal virksomheder indarbejde processer for risikobaseret nødvendig omhu (due diligence) med henblik på at afhjælpe aktuelle og potentielle negative indvirkninger hos underleverandører.

I denne sag finder MKI, at Forsvarsministeriet ikke har udført due diligence i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder i forbindelse med indkøbet af inspektionsfartøjet Lauge Koch. Det skyldes, at Forsvarsministeriet ikke har stillet CSR-krav, herunder krav om respekt for menneskerettigheder og at Forsvarsministeriet ikke har foretaget en systematisk vurdering af negative indvirkninger på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption jf. OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

MKI kommer i udtalelsen med en række anbefalinger til Forsvarsministeriet med henblik på, at arbejdet med nødvendig omhu fremover kan leve op til OECD retningslinjernes krav. MKI vil følge op på udtalelsen efter 1 år.

Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Linda Nielsen:

”Med denne udtalelse understreger MKI, at også offentlige myndigheder skal respektere OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, når de f.eks. køber ind. Det indebærer, at offentlige myndigheder stiller sociale og miljømæssige krav til deres leverandører og samarbejdspartnere og følger op på, at disse krav efterleves.”

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd er en uafhængig institution, som består af en formand, et sagkyndigt medlem og 3 organisationsrepræsentanter udpeget af henholdsvis DI, LO og 92-gruppen (en sammenslutning af NGO’er). Mæglings- og klageinstitutionen behandler sager om danske virksomheders mulige negative indvirkning på menneske- og arbejdstagerrettigheder, mv. som beskrevet i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Det er også institutionens opgave at sikre, at virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder får kendskab til retningslinjerne, så de kan overholde internationalt anerkendte retningslinjer for samfundsansvar.

Kontakt: MKI sekretariatet på post@virksomhedsadfaerd.dk eller Ellen Marie Friis Johansen (35 29 14 04) eller Christina Skagen (35 29 14 10)