Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed12.10.2018

Konference om ansvarlige investeringer - fra et 360° perspektiv

I dag stopper den enkelte investors ansvar ikke længere ved egen virksomhed. Globaliseringen skaber muligheder. Men i kølvandet følger en række udfordringer ift. menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder, antikorruption mv.

Ansvarlige investeringer handler om at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, der følger af investorers aktiviteter.

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) inviterer til konference, hvor vi sætter fokus på ansvarlige investeringer fra forskellige perspektiver, og drøfter centrale temaer i arbejdet med OECD´s retningslinjer for multinationale virksomheder og nødvendig omhu (due diligence).

Konferencen afholdes den 19. november kl. 13-16 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Program:

Kl. 13.00 – 13.10: Velkomst v/formand for MKI Linda Nielsen, Professor, dr.jur. Københavns Universitet

Kl. 13.10 – 13.40: Key takeaways fra Vejledning om Ansvarlige Investeringer 2018 v/ Anna Lise Mortensen Grandjean, tidligere formand for arbejdsgruppen, der udarbejdede vejledningen

Kl. 13.40 – 14.10: Due diligence fra et investorperspektiv – kom tættere på erfaringer og udfordringer v/ Kirstine Lund Christiansen, Chef for ansvarlige investeringer, DIP/JØP

Kl. 14.10 – 14.30: Ansvarlighed i finanssektoren v/ formand for MKI Linda Nielsen, Professor, dr.jur. Københavns Universitet

Kl. 14.30 – 14.50: Pause og networking

Kl. 14.50 – 15.20: Transparens i arbejdet med ansvarlige investeringer v/ Jens Munch Holst, Direktør, MP Pension og Troels Børrild, Chef for ansvarlige investeringer, MP Pension

Kl. 15.20 – 15.50: ATP’s tilgang til aktivt ejerskab v/ Christian Hyldahl, Direktør, ATP og medlem af Komitéen for god Selskabsledelse

Kl. 15.50 – 16.00: Farvel og tak for i dag v/ formand for MKI Linda Nielsen, Professor, dr.jur. Københavns Universitet

Tilmelding:

Tilmelding kan ske til post@virksomhedsadfaerd.dk