Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed29.11.2018

MKI afholdt konference om ansvarlige investeringer

MKI var den 19. november 2018 vært ved en konference om ansvarlige investeringer i Erhvervsstyrelsen. Der var ca. 100 deltagere fra særligt pensionsselskaber men også fra andre virksomheder fra den finansielle sektor, NGO’er og CSR-eksperter.

Konferencen satte fokus på, hvordan den finansielle sektor kan arbejde med OECD’s retningslinjer og due diligence og en række oplægsholdere præsenterede deres egne perspektiver på arbejdet med ansvarlige investeringer.

Formand for MKI Linda Nielsen bød velkommen og præsenterede MKI’s arbejde og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Anna Lise Mortensen Grandjean delte hendes ’key take-aways’ fra udarbejdelsen af vejledningen om ansvarlige investeringer, der blev offentliggjort i marts 2018.

Chef for ansvarlige investeringer Kristine Lund Christiansen fra pensionsselskabet P+(DIP/JØP), præsenterede, hvordan ansvarlige investeringer er forankret i P+(DIP/JØP).

Adm. Direktør Jens Munch Holst og chef for ansvarlige investeringer Troels Børrild, MP Pension satte fokus på de dilemmaer, som investorer står overfor i forhold til transparens og fortrolighed overfor de virksomheder, som man er i dialog med.

Afslutningsvis præsenterede Christian Hyldahl ATP’s tilgang til ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Han satte fokus på dilemmaet om man bør ekskludere eller beholde indflydelse i selskaber, som man investerer i. Et andet fokuspunkt var, hvordan både langsigtet værdiskabelse og samfundsansvar understøttes af ESG-integrering.