Spring navigation over
Indhold start .
Nyhed17.09.2020

NCP Danmark indleder undersøgelse af Rockwool International A/S

Den 21. oktober 2019 modtog Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (NCP Danmark) en klage over Rockwool International A/S og selskabets amerikanske datterselskab ROXUL USA Inc. (herefter ”Rockwool”). Klagen blev indsendt af den amerikanske nonprofitorganisation West Virginians for Sustainable Development sammen med en række medklagere1, og omhandler Rockwools opførelse af en mineraluldsfabrik i Jefferson County, West Virginia, USA.

NCP Danmark er det danske OECD kontaktpunkt for ansvarlig virksomhedsadfærd, og er uafhængig af den danske stat og den danske regering.

NCP Danmark understreger, at der endnu ikke er taget stilling til, om der faktisk foreligger en overtrædelse af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder i sagen.

Efter en bilateral dialogfase mellem parterne foretog NCP Danmark en forundersøgelse af klagesagen der konkluderede, at det ikke kan udelukkes, at der er tale om en overtrædelse af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Parterne fik derfor tilbud om at medvirke i en formel mægling i sagen faciliteret af NCP Danmark. Da Rockwool International A/S ikke ønskede at medvirke til mægling, indleder NCP Danmark nu en egentlig undersøgelse af klagesagen, jf. § 7, stk. 4, nr. 2. i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Som led i den egentlige undersøgelse vil NCP Danmark primært fokusere på OECD’s retningslinjer, kapitel II om Generelle Politikker (herunder afsnit 14 om interessentinddragelse), kapitel IV om Menneskerettigheder og kapitel VI om Miljø.

Den egentlige undersøgelse forventes afsluttet i 1. kvartal 2021.

Yderligere information om NCP Danmark og klagebehandlingsprocessen kan findes på www.virksomhedsadfaerd.dk

Pressehenvendelser bedes rettes til:
Linda Nielsen, formand for NCP Danmark
Mail: post@virksomhedsadfaerd.dk

1West Virginia Delegate John Doyle, West Virginia Delegate Sammi Brown, Jefferson County Commissioner Jane Tabb, Jefferson County Commissioner Ralph Lorenzetti, Leesburg Town Council Member Neil Stein-berg, Friends of the Blue Ridge Mountains, Mid-Atlantic Center for Children's Health and the Environment, Ohio Valley Environmental Coalition, Potomac Riverkeeper Network, Potomac Valley Audubon Society, West Virginia Citizen Action Group, and West Virginia Interfaith Power & Light.