Spring navigation over
Indhold start

OECD's retningslinjer

Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed? Det hjælper OECD’s retningslinjer med at få klarhed over.

Retningslinjerne er anbefalinger fra regeringer til virksomheder, som 49 lande har tiltrådt. Formålet med retningslinjer er dels at få virksomheder til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang. Dels at minimere de krænkelser og den negative påvirkning virksomhedernes aktiviteter kan give anledning til.

Med de høje forventninger til ansvarlig adfærd følger et behov for fælles globale spilleregler, som både virksomheder og andre parter kan forholde sig til. OECD-retningslinjerne kan ses som et sæt spilleregler, der hjælper med at afstemme forventninger. Det handler i sidste ende om at skabe et bedre grundlag for global bæredygtig udvikling.

OECD-retningslinjerne blev opdateret i 2011 for at imødekomme de svære problemstillinger, der kan følge af at operere som virksomhed i en global økonomi. Forordet til retningslinjerne beskriver i korthed baggrunden herfor, og de vigtigste opdateringer, herunder det nye kapitel om menneskerettigheder.

OECD_s
                  Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD's retningslinjer dansk udgave (pdf) - til udskrift

OECD's retningslinjer på engelsk - link til OECD's hjemmeside

OECD's Due Diligence Vejledning

OECD_s Due Diligence Vejledning

OECD's Sektorvejledninger

OECD har udviklet en række sektorvejledninger. Vejledningerne giver konkrete råd og fremhæver problemstillinger, som de enkelte sektorer står overfor.

Mineraler fra højrisiko-områder

Tekstilsektoren

Landbrugssektoren

Udvindingssektoren

Institutionelle Investorer

Børnearbejde i udvindingssektoren

Banksektoren

Corporate Lending Guidance