Spring navigation over
Indhold start

Offentlighed og fortrolighed

Fra tidspunktet hvor en klage bliver modtaget i MKI, bliver parterne opfordret af MKI til ikke samtidig at føre sagen i offentligheden.

Hvis parterne løser sagen selv, bliver sagen afsluttet uden at MKI offentliggør en udtalelse eller afgørelse.

Hvis parterne ikke finder en fælles løsning, går sagen videre til næste skridt, som er MKIs forundersøgelse. Hvis MKI på denne baggrund beslutter at afvise sagen, bliver der offentliggjort en udtalelse på hjemmesiden uden at nævnes sagens parter.

Hvis parterne vælger at deltage i mægling i MKI vil der blive udarbejdet et mæglingsmandat, hvor klager og indklagede bl.a. aftaler kriterier for fortrolighed, kampagner i offentligheden og involvering af eksempelvis presse og medier. Dette sker også under hensyn til tilrettelæggelse af den videre dialog mellem parterne i forbindelse med mæglingen. MKI kan vælge at afvise mægling, hvis en part eksempelvis ikke overholder aftalen.

Hvis det lykkes parterne at finde en løsning gennem mægling, offentliggør MKI mæglingsresultatet.

Hvis mægling ikke lykkes, og sagen derfor bliver behandlet ved egentlig undersøgelse, bliver det offentliggjort at MKI undersøger sagen.

Når undersøgelsen er afsluttet offentliggør MKI sin udtalelse.

Hvis der er spørgsmål er man velkommen til at skrive til: post@virksomhedsadfaerd.dk