Spring navigation over
Indhold start

Offentlighed og fortrolighed

Fra tidspunktet hvor en klage bliver modtaget i Mæglings- og klageinstitutionen (NCP Danmark), bliver parterne opfordret af institutionen til ikke samtidig at føre sagen i offentligheden.

Hvis parterne løser sagen selv, bliver sagen afsluttet uden at Mæglings- og klageinstitutionen offentliggør en udtalelse eller afgørelse.

Hvis parterne ikke finder en fælles løsning, går sagen videre til næste skridt, som er Mæglings- og klageinstitutionens forundersøgelse. Hvis Mæglings- og klageinstitutionen på denne baggrund beslutter at afvise sagen, bliver der offentliggjort en udtalelse på hjemmesiden uden at sagens parter nævnes.

Hvis parterne vælger at deltage i mægling i Mæglings- og klageinstitutionen vil der blive udarbejdet et mæglingsmandat, hvor klager og indklagede bl.a. aftaler kriterier for fortrolighed, kampagner i offentligheden og involvering af eksempelvis presse og medier. Dette sker også under hensyn til tilrettelæggelse af den videre dialog mellem parterne i forbindelse med mæglingen. Mæglings- og klageinstitutionen kan vælge at afvise mægling, hvis en part eksempelvis ikke overholder aftalen.

Hvis det lykkes parterne at finde en løsning gennem mægling, offentliggør Mæglings- og klageinstitutionen mæglingsresultatet.

Hvis mægling ikke lykkes, og sagen derfor bliver behandlet ved egentlig undersøgelse, bliver det offentliggjort. at Mæglings- og klageinstitutionen undersøger sagen.

Når undersøgelsen er afsluttet offentliggør Mæglings- og klageinstitutionen sin udtalelse.

Hvis der er spørgsmål er man velkommen til at skrive til: post@virksomhedsadfaerd.dk