Spring navigation over
Indhold start

Om institutionen

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (NCP Danmark) behandler sager om overtrædelser af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Institutionen er OECD's kontaktpunkt i Danmark og skal udbrede kendskabet til retningslinjerne.

Brud på ansvarlig virksomhedsadfærd skal kunne rejses, dokumenteres og offentliggøres af dem, der mener, at de er blevet krænket af danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Mæglings- og Klageinstitutionen er en ikke-juridisk institution, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan løse uoverensstemmelser om overtrædelse af for eksempel menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder , internationale miljøstandarder og korruption.

Det er vanskelige spørgsmål. For det første er der ofte tale om krænkelser og negative påvirkninger, der foregår uden for Danmark. For det andet kan der være tale om forhold, for eksempel hos underleverandører, som den enkelte virksomhed kan have svært ved at påvirke. OECD-retningslinjerne skaber et vigtigt udgangspunkt, der skal hjælpe alle parter til løse konkrete sager med et tilfredsstillende resultat.

Mæglings- og Klageinstitutionen arbejder for at skabe en ramme for mægling, dialog og konfliktløsning. Hvis der klages over en virksomhed, kan klagen ofte dække over komplicerede problemstillinger, der ikke findes enkle svar på. Det kan gøre det vanskeligere at finde tilfredsstillende løsninger. Men det gør det ikke mindre vigtigt. Derfor spiller dialogen mellem parterne en afgørende rolle. Dialog er ofte både den mest konstruktive og effektive vej frem mod tilfredsstillende løsninger om komplekse problemstillinger i en global virkelighed.