Spring navigation over
Indhold start

Opgaver og rådgivning

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (NCP Danmark) behandler sager, hvor OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder kan være overtrådt. Institutionen skal sikre danske virksomheder, der gør forretning på de globale markeder, en forudsigelig og troværdig håndtering af tvister om brud på OECD’s retningslinjer. Samtidig skal institutionen sikre at personer eller grupper, der har været udsat for overtrædelser af retningslinjerne kan få en klage behandlet. Hvis parterne ikke formår at løse tvisten selv, tilbyder Institutionen gennem mægling at fremme en konstruktiv dialog mellem parterne. Såfremt man ikke denne vej kan opnå et tilfredsstillende resultat, kan institutionen behandle sagen og kan i forbindelse med sagens afslutning fremkomme med en udtalelse.

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd har desuden til formål generelt at udbrede kendskabet til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder samt til at fremme, at retningslinjerne bliver implementeret og efterlevet af danske virksomheder, myndigheder og organisationer. Dette sker især gennem informations- og uddannelsesaktiviteter.

Institutionen kan bistå og hjælpe med generel vejledning om OECD’s retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Institutionen har dog af habilitetsmæssige årsager ikke mulighed for at rådgive i konkrete problemstillinger.