Spring navigation over
Indhold start

Publikationer og regler

 

Regler og vejledninger for MKI

Lov om mæglings- og klageinstitutionen

Bemærkninger til forslag om MKI (fremsat den 25. marts 2012)

Betænkning over forslag til lov om MKI (fremsat den 29. maj 2012)

Tillægsbetænkning til forslag om lov om MKI (afgivet til L125 den 7. juni 2012)

Bekendtgørelse om MKI

Forretningsorden MKI

MKI's retningslinjer for mægling

MKI's standard mæglingsmandat

MKI's sagsbehandlingsvejledning

MKI's egne publikationer

Informationsfolder

MKI's årsberetning 2017

MKI's årsberetning 2016

MKI's årsberetning 2015

Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar?

MKI's årsberetning 2014

MKI’s årsberetning 2012/2013

Øvrige publikationer

OECD Due Diligence Guidance Garment Footwear 2017

Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2015

Peer Review Rapport for det danske NCP 01.07.15

Opfølgning på peer review Juni 2018

Sektor-retningslinjer fra EU-kommissionen

Calling for Corporate Accountability – A guide to the 2011 OECD Guidelines for Multinational Enterprises

OECD’s Due Diligence guide in conflict affected and high risk areas

OECD Risk awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Government Zones

Drejebog for SMV'er med fokus på at gøre virksomhedens CVR-indsats mere systematisk og strategisk

Internationale retningslinjer

OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder - dansk - version 2

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UNGP)