Spring navigation over
Indhold start

Sådan klager du

Alle kan klage, men en klage skal leve op til en række krav, for at Mæglings- og klageinstitutionen kan tage den op til behandling.

For at kunne sende en klage til mæglings- og klageinstitutionen beder vi dig indtaste oplysninger i nedenstående skema.

Skemaet er opdelt i 2 dele. I første del beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for at behandle sagen, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen. I anden del beder vi om en række supplerende oplysninger. Det er ikke et krav at du/I svarer på de supplerende oplysninger, men mæglings- og klageinstitutionen beder dig udfylde dem, så godt du kan, med henblik på at kunne give dig den bedst mulige sagsbehandling.

Husk at klagen skal være skriftlig, den må ikke være anonym, og hændelsen må ikke være mere end 5 år gammel.

Du skal være opmærksom på, at den, du klager over, vil blive orienteret om din klage både, når MKI accepterer klagen til videre behandling, og når MKI afviser klagen. Den, du har klaget over, har mulighed for herefter at søge aktindsigt i klagen efter forvaltningslovens regler.

Du skal også være opmærksom på, at det er mæglings- og klageinstitutionen, der vurderer, om en klagesag kan afsluttes på det af parterne aftalte grundlag. Det betyder, at hvis du sammen med indklagede er kommet frem til en løsning (link til trin 2), er sagen først afsluttet, når mæglings- og klageinstitutionen har godkendt jeres løsning.

En aftale mellem klager og indklagede forhindrer ikke, at mæglings- og klageinstitutionen kan tage en sag op af egen drift, der omhandler de forhold, der er blevet klaget over.


Del 1: Obligatorisk del (Oplysninger du skal udfylde)

Om Klager

Om kontaktperson(er)

Om indklagede

Klager du på andres vegne?

Hvad er der sket?

Dokumentation

Vedhæft fil
Tilføj flere filer

Del 2: Supplerende oplysninger (Oplysninger du bedes udfylde så godt du kan)

Om interessen

Hvis din organisation har klaget på vegne af andre:

Om klagen

Om kontakt med indklagede

Andre oplysninger du finder relevante

KontrolspørgsmålSvaret skal skrives med bogstaver