Spring navigation over
Indhold start

Sådan klager du

Alle kan klage, men en klage skal leve op til en række krav, for at Mæglings- og klageinstitutionen (NCP Danmark) kan behandle den.

For at kunne sende en klage til mæglings- og klageinstitutionen beder vi dig indtaste oplysninger i nedenstående skema.

Skemaet er opdelt i 2 dele. I første del beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for at behandle sagen, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen. I anden del beder vi om en række supplerende oplysninger. Det er ikke et krav, at du/I udfylder de supplerende oplysninger, men mæglings- og klageinstitutionen opfordrer dig alligevel til at udfylde dem med henblik på at kunne give dig den bedst mulige sagsbehandling.

Husk at klagen skal være skriftlig, den må ikke være anonym og hændelsen må ikke være mere end 5 år gammel.

Klagen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er sket, og hvilken rolle den indklagede havde i forbindelse med hændelsen. Klagen skal også være understøttet af relevant dokumentation. Dette betyder, at dokumentationen skal være så præcis som muligt. Det er ikke nok at henvise til en dokumentar eller avisartikel, men disse kan indgå som en del af dokumentationen.

Klagen skal vedrøre områder, der er omfattet af OECD’s retningslinjer. Det er ikke et krav, at klager specificerer, hvilke retningslinjer der er blevet overtrådt. Det er mæglings- og klageinstitutionen der afgør, om klagen falder indenfor rammerne omhandlet af OECD’s retningslinjer.

Du skal være opmærksom på, at den, du klager over, vil blive orienteret om din klage både, når institutionen accepterer klagen til videre behandling. Den indklagede har derefter mulighed for at søge aktindsigt i klagen efter forvaltningslovens regler.

Du skal også være opmærksom på, at det er mæglings- og klageinstitutionen, der vurderer, om en klagesag kan afsluttes på det af parterne aftalte grundlag. Det betyder, at hvis du sammen med indklagede er kommet frem til en løsning, er sagen først afsluttet, når mæglings- og klageinstitutionen har godkendt jeres løsning.

En aftale mellem klager og indklagede forhindrer ikke, at mæglings- og klageinstitutionen kan tage en sag op af egen drift, der omhandler de forhold, der er blevet klaget over.


Del 1: Obligatorisk del (Oplysninger du skal udfylde)

Om Klager

Om kontaktperson(er)

Om indklagede

Klager du på andres vegne?

Hvad er der sket?

Dokumentation

Vedhæft fil
Tilføj flere filer

Del 2: Supplerende oplysninger (Oplysninger du bedes udfylde så godt du kan)

Om interessen

Hvis din organisation har klaget på vegne af andre:

Om klagen

Om kontakt med indklagede

Andre oplysninger du finder relevante

KontrolspørgsmålSvaret skal skrives med bogstaver
Læs om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder