Spring navigation over
Indhold start

Institutionens mulighed for at tage en sag op af egen drift

Ethvert af Mæglings- og klageinstitutionens medlemmer kan foreslå, at en sag tages op til undersøgelse af egen drift.

Der bør være rimelig sikkerhed for, at der ikke er andre potentielle klagere på vej med en klage, således at Mæglings- og klageinstitutionen ikke afskærer eventuelle direkte berørte klagere muligheden.

Hvis Mæglings- og klageinstitutionen tager en sag op af egen drift, skal institutionen belyse sagsbehandlingen (jf. lovens §15).

Der gælder samme krav til dokumentationen af den eventuelle krænkelse uanset om det drejer sig om klagesager eller sager af egen drift.

Hvis du vil vide mere om Mæglings- og klageinstitutionens mulighed for at tage sager op af egen drift, kan du læse mere her i vejledningen.