Spring navigation over
Indhold start

Institutionens mulighed for at tage en sag op af egen drift

Ethvert af MKI's medlemmer kan foreslå, at en sag tages op til undersøgelse af egen drift.

Der bør være rimelig sikkerhed for, at der ikke er andre potentielle klagere på vej med en klage, således at MKI ikke afskærer eventuelle direkte berørte klagere muligheden.

Hvis MKI tager en sag op af egen drift, skal MKI belyse sagsbehandlingen (jf. lovens §15).

Der gælder samme krav til dokumentationen af den eventuelle krænkelse uanset om det drejer sig om klagesager eller sager af egen drift.

Hvis du vil vide mere om MKI's mulighed for at tage sager op af egen drift, kan du læse mere her i vejledningen.