Spring navigation over
Indhold start

Om åbenhed og udtalelser

Der er fastlagt en række kriterier i forbindelse med Mæglings- og klageinstitutionens (NCP Danmark) offentliggørelse af udtalelser.

Institutionen arbejder for størst mulig åbenhed. Denne åbenhed må dog ikke stå i vejen for selve formålet med institutionens arbejde: At finde tilfredsstillende løsninger på overtrædelser af OECD’s retningslinjer. For den indklagede part er der ofte tale om følsomme og vanskelige problemstillinger. Samtidig er der fortrolighedshensyn, der skal respekteres. Formålet er at finde en balance, som begge parter kan acceptere.

Udgangspunktet er, at der skal være åbenhed omkring institutionens resultater. Derfor offentliggøres udtalelser, når behandlingen af en konkret sag er afsluttet. Så længe sagen stadig behandles, er der en højere grad af lukkethed. Sager som parterne formår at løse på egen hånd offentliggøres ikke.

Institutionens sager er omfattet af offentlighedsloven, når sagen er afsluttet.