Spring navigation over
Indhold start

Afgrænsning af ansvar

Hvad forventes af virksomhederne, og hvilke begreber bør man bør kende til? Hvor langt rækker ansvaret? OECD-retningslinjerne skelner mellem et direkte og et mere indirekte ansvar

Det primære ansvar

Retningslinjerne slår fast, at den enkelte virksomhed først og fremmest forventes selv helt at undgå at forårsage eller medvirke til krænkelser og negative påvirkninger. Og hvis det alligevel sker, forventes den enkelte virksomhed aktivt at gøre noget for at komme krænkelsen til livs. Retningslinjerne uddyber her:

”I forbindelse med denne anbefaling skal det at 'medvirke til' en overtrædelse fortolkes som en væsentlig medvirken, og hermed menes en aktivitet, der skaber, fremmer eller motiverer andre enheder til overtrædelser. Mindre eller uvæsentlige overtrædelser er ikke omfattet.” Læs mere under OECD-retningslinjerne, kommentarerne vedrørende generelle politikker stk. 14.

Medansvaret og forholdet til leverandører

I andre situationer spiller den enkelte virksomhed en mere indirekte rolle. Det drejer sig om krænkelser, som virksomheden ikke har forårsaget, men hvor overtrædelsen har direkte sammenhæng med deres aktiviteter, produkter eller serviceydelser via en forretningspartner. Her forventes det, at virksomheden selv forsøger at påvirke situationen i en positiv retning ved at forebygge og afhjælpe overtrædelsen. For eksempel ved at gå i dialog med underleverandøren, eller på anden måde søge at påvirke adfærden hos den aktør, som er årsag til hændelsen.

OECD-retningslinjerne anerkender, "at der er praktiske begrænsninger for virksomhedernes muligheder for at påvirke ændringer i leverandørernes adfærd. De er afhængige af produktegenskaber, antal leverandører, leverandørkædens struktur og kompleksitet, virksomhedens markedsposition i forhold til leverandørerne eller andre enheder i leverandørkæden.” Læs mere under OECD-retningslinjerne, kommentarerne vedrørende generelle politikker stk. 14.

Du kan læse mere herom i OECD-retningslinjernes kapitler om ”generelle politikker” og ”menneskerettigheder”.